About/over UnikDesign

UnikDesign vertegenwoordigt als exclusief agent de merken Lindform, La Femme Garniture en Axlings (Benelux en Frankrijk) en Lina Johansson (Benelux)
Alle merken kenmerken zich door bijzonder design en een duurzame productie.

UnikDesign is ontstaan vanuit mijn liefde voor design, duurzaamheid en originaliteit.
Opgericht na een inspirerend bezoek aan Stockholm in 2010, Green Capital of Europe.
De zoektochten en het vinden van unieke en duurzame producten waren en zijn altijd een bron van inspiratie.
Evenals de ontmoetingen met de bijzondere ontwerpers die oog hebben voor de sociale en ecologische aspecten van hun product. Het gehele plaatje rond het product moet kloppen: mooi, eerlijk en een goed verhaal.

– Marthe Elfring

UnikDesign représente comme agent exclusif les marques Lindform, La Femme Garniture et Axlings (Benelux et la France) et Lina Johansson (Benelux).
Toutes les marques se caractérisent par un design particulier et une production durable.

UnikDesign est née de ma passion pour le design, la durabilité et l´originalité.
Fondée après une visite inspirante de Stockholm en 2010, capitale verte de l’Europe.
La recherche et la trouvaille de produits uniques et durables a toujours été et ne cessera d´être une source d’inspiration. Tout cet omme les rencontres avec les designers spéciaux qui tiennent compte des aspects sociaux et écologiques de leurs produits. L’image totale du produit doit être parfaite: belle, fidèle et une bonne histoire.

– Marthe Elfring

UnikDesign represents as an exclusive agent the brands Lindform, La Femme Garniture and Axlings (Benelux and France) and Lina Johansson (Benelux).
All brands are characterised by extraordinary design and sustainable production.

UnikDesign was born from my love for design, sustainability and originality.
Founded as a result of an inspiring visit to Stockholm in 2010, the Green Capital of Europe.
The quests for new, unique and durable products have always been a source of inspiration, as well as the meetings with the designers who carefully monitor the impact of their products on the ecological and social aspects. All the key factors must be right: beautiful, fair and a good story!

– Marthe Elfring

Marthe Elfring, UnikDesign